Nowości
Polska Praga czyli dlaczego Matejko lubił knedle
Schmuck + Image das Grassi schmuckt Grassi Museum fur Angewandte Kunst Leipzig Jewelry + image the Grassi adorns Grassi Museum of Applied Arts Leipzig
exhibition of Polish posters
Dziedzictwo kulturowe Ziemi Strzyżowskiej od izby pamięci do muzeum w Strzyżowie
Teatr żydowski w Gdańsku 1876 1968
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Georgian clothing XVI XVIII cc
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
Khashuri Museums Union guide Khashuri Local Museum Kvishkheti Dimitri Kiphiani Museum Surami Lesia Ukrainka Museum
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece