New items
Protestarchitektur Barrikaden Camps raumgreifende Taktiken 1830 2023 Protest architecture barricades camps spatial tactics 1830 2023
Nie rzuca się kamieniami mieszkając w szklanym domu Wer im Glashaus sitzt sollte nicht mit Steinen werfen
Z Ukrainou v serci hudoznij rozpis Marii Timak With Ukraine in the heart art paiting of Maria Tymiak
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Sławę nam znaczono stworzyć katalog wystawy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Stano Gai Bronisława Wilimowska malarstwo Warszawa CBWA Zachęta 17 II 9 III 1975
Georgian clothing XVI XVIII cc
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Most often loaned books in the library