Nowości
Listy do Anny Z 3
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Dizajn tamtych czasów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece