New items
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Motywy Krakowa z lat 1930 1975 Witolda Chomicza malarstwo grafika rysunek architektura panoramy plakaty Muzeum Historyczne m Krakowa luty marzec 1975
Natura i sztuka
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 
Modernizm i PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Moda Polska Warszawa
W powojennej Polsce 1945 1948
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Most often loaned books in the library