Nowości
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Syjonizm i sztuka ikonografia Theodora Herzla
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
Podróż na Wschód The journey to the East
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Niko Pirosmani
Historia Gruzji
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Emilia meble muzeum modernizm
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece