New items
Łempicka sztuka
Autoportret rzemieślnika The artisan's self portrait
Z sobą i o sobie T 2
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Julius Meier Graefe ein Leben fur die Kunst
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
man in the panther skin heritage of manuscripts
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library