Nowości
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Beksiński rzeźby
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Modny PRL