New items
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
practical guide to costume mounting
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Magdalena Abakanowicz
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Od modernizmu do metaświata
Modny PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Most often loaned books in the library