Nowości
Zatem Najświętsza Maria Panna musi oglądać swoją sprofanowaną siedzibę Malbork między polityką a sacrum 1772 1856 T 2
Maluj migiem! przewodnik po sztuce i kulturze Głuchych z obrazami Nancy Rourke
Jak projektuję książki
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Niko Pirosmanashvili State Museum
Niko Pirosmani
Gruzinskaa numizmatika
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizmy i modernizacje
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Barbara Hoff
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece