New items
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Wanda Czełkowska art is not rest
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Socrealizmy i modernizacje
Modny PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library