New items
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Strony rodzinne matki Chopina materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej
Handbook of natural fibres Vol 2
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Dizajn tamtych czasów
Modny PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library