Nowości
Obecność Witkacego szkice i materiały do dziejów recepcji
Art & catholicism in the Dutch Republic Kunst & Katholizismus in der niederlandischen Republik
Podpatrzone u Mistrza dzieła malarskie ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w kopiach studentów ASP wystawa zorganizowana przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Katedrę Technologii i Technik Dzieł Malarskich we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie Sala Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 1 VI 20 VI 2005
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Archiwum do dziejów kultury ludowej Lasowiaków katalog zbiorów Muzeum Etnograficznego im F Kotuli w Rzeszowie
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
W powojennej Polsce 1945 1948
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece