New items
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Sztuka polska 7
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Moda w rytmie epoki
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Most often loaned books in the library