Nowości
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Aleja w krajobrazie miasta charakterystyka formy i rozwój na terenie Krakowa
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm w malarstwie polskim
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953