Nowości
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Sny o Biblii litografie Marca Chagalla katalog wystawy 15 października 5 listopada 2023 roku Muzeum w Koszalinie
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
Arkadia przewodnik po wystawie Arcadia exhibition guidebook
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece