New items
Wanda Czełkowska art is not rest
Handbook of natural fibres Vol 2
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Magdalena Abakanowicz
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library