New items
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Hasior poetyckość rzeczy
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Emilia meble muzeum modernizm
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
 
Most often loaned books in the library