New items
Tadeusz Kurek polscy lekarze w świecie informator wystawy
Murano Farbe Licht Feuer Colour light fire
Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Polish painting
Krytyczne studia nad dziedzictwem pojęcia metody teorie i perspektywy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Moda w rytmie epoki
Od modernizmu do metaświata
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library