New items
Andrzej Łobodziński prace z lat 1956 1972 Andrzej Łobodziński works from 1956 1972
W kręgu wileńskiego klasycyzmu Muzeum Narodowe w Warszawie grudzień 1999 styczeń 2000 Lietuvos Dailes Muziejus w Wilnie marzec maj 2000
Protestarchitektur Barrikaden Camps raumgreifende Taktiken 1830 2023 Protest architecture barricades camps spatial tactics 1830 2023
Maluj migiem! przewodnik po sztuce i kulturze Głuchych z obrazami Nancy Rourke
Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Dimitri Ermakov photographer and collector
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Niko Pirosmani 1862 1918
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Moda w rytmie epoki
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Życie codzienne w PRL
 
Most often loaned books in the library