New items
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Opowieści starych drzew Cz 1
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Most often loaned books in the library