Nowości
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Ukraiński system ochrony zabytków
Conservation of books
Bez iluzji Adam Korpak katalog wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie ul Jagiellońska 15 6 września 27 listopada 2022
Z sobą i o sobie T 2
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Moda Polska Warszawa
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Futerał o urządzaniu mieszkań w PRL u
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece