New items
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
Materie i formy pojetyki szczegółowe sztuk głównych
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
King Erekle
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Dizajn tamtych czasów
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Most often loaned books in the library