New items
Indicky textil ve sbirkach Naprstkova muzea
Krzysztof Pruszkowski Katastrofy Warszawa Berlin Paris
Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII i w XIX wieku Antiquity in Polish art and artistic culture of the end of the 18th and the 19th centuries
vilda Vasarna en valdsam historia
Blueline Manufaktura w Bolesławcu trendbook
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
 
Modernizm i PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library