New items
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Cricoteka informator
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
500 lat dzwonu Zygmunta
Lines from East Asia Japanese and Chinese art on paper
 
Modernizm i PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Barbara Hoff
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
 
Most often loaned books in the library