Nowości
Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku
Autoportret rzemieślnika The artisan's self portrait
Anna Rodzińska Iwiańska
Sowiety na ławie oskarżonych polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947 1952
Hugo van der Goes between pain and bliss
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Zygmunt Waliszewski
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Merab Abramishvili
cultural heritage of Georgia 2016 2017
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Dizajn tamtych czasów
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Emilia meble muzeum modernizm
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece