New items
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Strony rodzinne matki Chopina materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Moda Polska Warszawa
Socrealizmy i modernizacje
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Most often loaned books in the library