Nowości
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Gesichter auf Glas fruhe Sudsee Fotografien aus dem Museum Godeffroy
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Socrealizm w malarstwie polskim
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece