Nowości
Schonheit der ganzen Welt Heinrich Taddel und sein Steinkabinett im Grunen Gewolbe
Wojna o Picassa jak sztuka nowoczesna trafiła do Ameryki
Miasto Archipelag Polska mniejszych miast
Dzielnice kreatywne i kulturalne wieloznaczność sztuki i kultury w mieście postindustrialnym
Strong women in Renaissance Italy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Historia Gruzji
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954