New items
Dzieje i skarby kościoła św Jakuba w Toruniu nowe rozpoznanie
Związani z Sanokiem i powstaniem styczniowym w 160 rocznicę insurekcji 1863
Kirchenbilder Der Kirchenraum in der hollandischen Malerei um 1650
Repertorium inwentarzy zamku wawelskiego
Toruńskie kłopotliwe dziedzictwo historie z okresu Trzeciej Rzeszy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Living culture of the three writing systems of the Georgian alphabet
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
 
Modernizm i PRL
Życie codzienne w PRL
Moda w rytmie epoki
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w malarstwie polskim
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku