Nowości
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
practical guide to costume mounting
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Strony rodzinne matki Chopina materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizmy i modernizacje
Barbara Hoff
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece