New items
Dwurnik robotnik sztuki
Plakaty XXV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków I XXIV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków plakaty przedwojenne
Julius Meier Graefe ein Leben fur die Kunst
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Syjonizm i sztuka ikonografia Theodora Herzla
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Henryk Hryniewski
man in the panther skin heritage of manuscripts
Katalog sasanidskih monet Gruzii
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Od modernizmu do metaświata
Barbara Hoff
 
Most often loaned books in the library