Nowości
Podpatrzone u Mistrza dzieła malarskie ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w kopiach studentów ASP wystawa zorganizowana przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Katedrę Technologii i Technik Dzieł Malarskich we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie Sala Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 1 VI 20 VI 2005
Design 32 konkurs 2022 Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych Competition 2022 The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design
Poselstwo RP w Bernie przemilczana historia
Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
Henryk Hryniewski
Niko Pirosmanashvili State Museum
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Życie codzienne w PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Barbara Hoff
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece