New items
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Design 32 konkurs 2022 Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych Competition 2022 The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design
Horni Slavkov 1792 1992 Schlaggenwald
Ludowa historia kobiet
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Henryk Hryniewski
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Niko Pirosmanashvili State Museum
Kunstschatze Georgiens
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Olbrzymki kobiety i socrealizm
W powojennej Polsce 1945 1948
Dizajn tamtych czasów
Barbara Hoff
 
Most often loaned books in the library