Nowości
Kraków wczoraj i przedwczoraj
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Valencia a feast for the senses
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm w malarstwie polskim
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Dizajn tamtych czasów
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece