Nowości
Vermeer zbliżenia
sachische Barockbildhauer Paul Heermann Skulpturensammlung Dresden
Bez iluzji Adam Korpak katalog wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie ul Jagiellońska 15 6 września 27 listopada 2022
Eseje o sztuce i artystach
Osada Świętego Gotarda historia i dziedzictwo
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmani 1862 1918
Dawna Gruzja
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Kunstschatze Georgiens
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
 
Modernizm i PRL
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Moda w rytmie epoki
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm w malarstwie polskim
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece