Nowości
Prof Filutek 1985 2003
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Valencia a feast for the senses
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece