Nowości
Prof Filutek 1948 1966
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Prezentacja prac konserwatorskich i działań prewencyjnych zrealizowanych w ramach projektu Przeszłość Przyszłości Remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji konferencja naukowa
Kamil Kocurek
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku