New items
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
4 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 13x18 Dialog warsztatu z cyfrą 4th International Exhibition Small Graphic Form 13x18 A dialogue of traditional workshop with the digit
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
 
Most often loaned books in the library