New items
Hans Peisser und die Nurnberger Bronzeplastik
Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII i w XIX wieku Antiquity in Polish art and artistic culture of the end of the 18th and the 19th centuries
Polonia Lithuania et Ucraina mapy z kolekcji dr Tomasza Niewodniczańskiego katalog wystawy
Wielkie i małe historie tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski
Tadeusz Chrzanowski Londyn Rocznik '58 London Vintage '58
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
man in the panther skin heritage of manuscripts
Henryk Hryniewski
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Historia Gruzji
 
Modernizm i PRL
Moda w rytmie epoki
Od modernizmu do metaświata
Socrealizmy i modernizacje
W powojennej Polsce 1945 1948
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku