New items
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
Tempus non edax rerum inicjatywy i fundacje artystyczne ks kanonika Michała Krassowskiego ok 1680 przed 1768
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Socrealizmy i modernizacje
Dizajn tamtych czasów
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library