New items
Kopalnia Soli Bochnia najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce 1248 Bochnia Salt Mine the oldest salt mine in Poland
Mikołaj Kopernik portrety i inne wizerunki portraits and other images
Maluj migiem! przewodnik po sztuce i kulturze Głuchych z obrazami Nancy Rourke
Kultura codzienna dwudziestolecia
Krakowskim szlakiem Fryderyka Pautscha
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Dimitri Ermakov photographer and collector
Niko Pirosmanashvili State Museum
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Moda w rytmie epoki
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library