New items
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
Ukraina wyrwać się z przeszłości
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
 
Most often loaned books in the library