New items
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Osada Świętego Gotarda historia i dziedzictwo
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Przebierańcy w nicości rzecz o malarstwie Witolda Wojtkiewicza
Vermeer zbliżenia
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Kunstschatze Georgiens
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Georgian clothing XVI XVIII cc
Podróż na Wschód The journey to the East
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Życie codzienne w PRL
Dizajn tamtych czasów
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library