Nowości
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha bliżej niż myślisz
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Natura i sztuka
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Od modernizmu do metaświata
W powojennej Polsce 1945 1948
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece