Nowości
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
August Zamoyski nie tylko z archiwum not just from the archives
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Wanda Czełkowska art is not rest
500 lat dzwonu Zygmunta
 
Modernizm i PRL
Modny PRL
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Dizajn tamtych czasów
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece