New items
introduction to materials and chemistry Book 1
Secesja w Poznaniu
Łempicka sztuka
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
Broń strzelecka powstania styczniowego w świetle interdyscyplinarnej analizy historycznej i archeologicznej
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library