New items
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
Na drodze do współczesności Archiwum Narodowe w Krakowie ludzie miejsca praca 1878 2021
Generałowa Jadwiga Zamoyska 1831 1923 życie i dzieło
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Historia Gruzji
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Moda w rytmie epoki
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Od modernizmu do metaświata
 
Most often loaned books in the library