New items
Przebierańcy w nicości rzecz o malarstwie Witolda Wojtkiewicza
Osiecki genius loci katalog wystawy Wussekener genius loci Austellungskatalog 7 11 2021 9 01 2022
Turner malarz żywiołów Turner and the elements
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
O duchowości w sztuce
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
Zygmunt Waliszewski
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Socrealizm w malarstwie polskim
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Most often loaned books in the library