Nowości
Suahtsnuk ein Projekt von Alfredo Barsuglia
Modern architecture a critical history
William Blake visionary
To i owo z mojego życia
Nie utracone dziedzictwo inwentaryzacja zabytków sztuki na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Stano Gai Bronisława Wilimowska malarstwo Warszawa CBWA Zachęta 17 II 9 III 1975
Katalog sasanidskih monet Gruzii
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Socrealizm w malarstwie polskim
Życie codzienne w PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece