New items
Kordziki Wojska Polskiego 1918 1939
Nierównym krokiem globalizacja i Europa wielu prędkości 1500 1800
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Lusterkeramik schillerndes Geheimnis Luster ceramics shimmering secret / fur das Museum fur Islamische Kunst Staatliche Museen zu Berlin herausgegeben von Miriam Kuhn und Martina Muller Wiener Ubersetzung ins Deutsche Volker Ellerbeck Ubersetzung ins Englische David Sanchez Cano
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
 
Most often loaned books in the library