Nowości
Dwurnik robotnik sztuki
Andrzej Łobodziński prace z lat 1956 1972 Andrzej Łobodziński works from 1956 1972
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
Piękno zdeptane kult brzydoty
Mennica koronna w Olkuszu 1579 1601
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
King Erekle
man in the panther skin heritage of manuscripts
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Modny PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Życie codzienne w PRL
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece